Hallo allemaal Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene leden vergadering 15 maart a.s.

Hallo allemaal

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene leden vergadering 15 maart a.s.

JAARVERGADERING WRV DE PEDDELAARS

datum        : donderdag 15-03-2018

aanvang    : 20.00 uur

plaats          : in het clubhuis

 

AGENDA

 1. OPENING
 2. VASTSTELLEN AGENDA
 3. NOTULEN VORIGE JAARVERGADERING
 4. SPONSOREN BEDANKEN
 5. UITREIKING BOKALEN

–  Jan de Wit bokaal voor nieuwelingen

–  Lammert van Hall bokaal voor junioren

–  Luc Reinds bokaal voor Amateurs

–  Doortje Nagengast bokaal voor Veteranen

–  Albert Achterhes bokaal voor E/B

 1. FOTOMOMENTJE
 2. JEUGD  verzorgd door Rudi Nagengast
 3. INGEKOMEN STUKKEN
 4. VERSLAG COMMISSIE SAMENWERKING TOER
 5. FINANCIEEL JAARVERSLAG verzorgt door Jan Mulderij
 6. VERSLAG EN VERKIEZINGEN  VAN KASCOMMISSIE(S)
 1.   VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit de leden: Gerrit Wonder en Alfred Kroezen ( reserve Erik Hoogeveen)

 1. VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE
 2. KASCOMMISSIE OMNI  (bestaat uit de leden: Frits Bramer en Johan Buurmeijer

Ter vergadering wordt een plaatsvervangend lid gekozen.

 1. BEGROTING EN VOORBESCHOUWING 2018
  1. Begroting verzorgd door Roelie Meinen
  2. Organisatie en vrijwilligers
  3. Beleidsplan
  4. Eigen Wedstijden
  5. Vacature PR   man/vrouw  Algemeen lid (kandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de jaarvergadering bij één van de bestuursleden.)
  6. Aftredend Julius Dozeman algemeen lid en Ria Dekker jeugdsecretaris
  7. Nieuw bestuurslid  Rudi Nagengast .

 

 1. RONDVRAAG
 2. SLUITING

 

<< Terug naar het nieuwsoverzicht