De nieuwe regelgeving op de privacy en de Peddelaars

De nieuwe regelgeving op de privacy en de Peddelaars

Het kan bijna niemand ontgaan zijn, maar per eind mei is een nieuwe Europese regelgeving geldig over de privacy. De regelgeving is ontstaan vanuit de behoefte om voor grote ondernemingen vast te laten leggen hoe zij met de verzamelde persoonsgegevens om moeten gaan. Maar het is niet alleen voor grote ondernemingen geldig, ook voor alle sportverenigingen. Dus ook voor de Peddelaars en heeft dus ingehouden dat ook wij onze verplichtingen hebben tav de wet.

Jo Janssen, voor zeer velen een goede bekende, heeft zich aangeboden om de brij van regels uit te vlooien en er en hap klare brok van te maken. Dat is hem gelukt en we zijn hem daar heel dankbaar voor. Hulde voor Jo!

Wat houdt deze regelgeving voor ons aan vereniging en jou als lid dan in?

Allereerst kun je op onze site terug vinden hoe ons privacy reglement is. Hierin hebben we vastgelegd welke gegevens we per lid vastleggen en wat we daarmee doen.  Een voorbeeld: wij houden o.a. je naam – geboorte datum en ook je rekening nummer bij. We hebben aangegeven dat we deze gegevens bewaren op een computer waar alleen de secretaris en de penningmeester bij kunnen. Dat was altijd al zo en dat is zo gebleven, alleen we moeten er nu wat over berichten zodat je het ook weet…… hoe moeilijk of gemakkelijk kun je het maken.

Een discussie punt voor veel verenigingen is het maken van foto’s en deze gebruiken voor bv de site of voor een brochure. Volgens de regelgeving moet er altijd toestemming verleend worden voor gebruik van een foto. Dat geeft een (bijna) onwerkbare situatie. Wat zal onze maatschappij saai worden als er geen foto´s meer van sportevenementen in de krant komen! Wij lossen dit op door aan elk nieuw lid te vragen of hij (of zij)  van ons privacy reglement kennis heeft genomen en of hij (of zij) instemt met gebruik van foto’s die genomen zijn voor- tijdens of na een wedstrijd (voor de wedstrijd bv het in fietsen bij een tijdrit en een wedstrijd de huldiging). Deze vraag leg ik bij deze voor aan alle huidige leden en om te reageren bij ons secretariaat als er problemen zijn tav de gebruik van foto’s. Daarnaast vraag ik iedereen om kennis te nemen van ons gepubliceerde privacy reglement.

Kortom: er is amper iets veranderd in onze omgang met jullie persoonsgegevens; we hebben alleen onze werkwijze geformuleerd en hier en daar enkele ‘sloten’ op deze gegevens gezet.

Het opstellen en verkrijgen van een zgn AVG verklaring is een hele kluif geweest maar we zijn van mening dat we deze goed opgelost hebben, met andermaal dank aan Jo.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn tav dit reglement laat het me dan weten.

Met vriendelijk groeten,

Steven Berends, voorzitter

Tel 06 38 752 852

<< Terug naar het nieuwsoverzicht