Agenda Algemene Leden Vergadering TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars

Datum: 28 november 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats : Clubgebouw de Peddelaars, Bentincksdijk 17 te Hoogeveen

Agenda
1. Opening.

2. Informatie over het gevolgde traject voor de fusie

3. Uitleg stemprocedure.

4. Samenstelling van commissie voor telling stemmen TC en ALV.

5. Stemming door leden TC de Peddelaars over fusie.

6. Stemming door leden van WRV de Peddelaars over fusie.

7. Uitslag van de stemmingen en conclusies.

8. Sluiting.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht