6 januari eerste ALV van de WSV de Peddelaars.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerste Algemene Leden Vergadering
van de WSV (Wieler Sportvereniging) de Peddelaars op
maandag 06 januari 2020, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van
de WSV aan de Bentincksdijk 17 te Hoogeveen.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verkiezing en een kort voorstellen van de kandidaten voor een nieuw bestuur WSV.
  Verkiesbaar hebben zich gesteld:
  – Richard Luppes
  – Richard Frans
  – Rudi Nagengast
  – Roelie Meinen
  – Steven Berends

 Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.

Met nadruk wordt gevraagd om U hiervoor aan te melden, dit mede gelet de grote caseload van de nieuwe vereniging.

 Het WSV- bestuur tot 6 januari 2020 zal bestaan uit: Rikus Bleuming (voorzitter), John Timmerman (secretaris/penningmeester), Gijsbert Gijsbertse (lid), Roy Meekhof (lid), Steven Berends (lid)).

 1. Mededelingen bestuur
 1. Rondvraag 
 1. Sluiting

Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijk tot gebruik van een nieuwjaarsborrel.

Met vriendelijke groet namens het interim-bestuur,

Rikus Bleuming (voorzitter)

Telefoon: 0655794906

<< Terug naar het nieuwsoverzicht