Kledingreglement WRV de Peddelaars

 

Kledingreglement WRV de Peddelaars

 

logopedd

 

 

Kledingreglement WRV de Peddelaars
1.
Dit kledingreglement geldt voor alle leden met een KNWU-licentie op naam van WRV de Peddelaars te Hoogeveen.

2.
Voor alle in punt 1 genoemde leden geldt dat het, tijdens het verrijden van wedstrijden, een vereiste is dat de renner/renster fietst in de meest actuele, nieuwe clubkleding van WRV de Peddelaars. Dit geldt ook voor het inrijden van wedstrijden en na afloop van de wedstrijd.

3.
Deze kleding is te bestellen via de kledingcommissie van WRV de Peddelaars. De aanschaf van de kleding is voor rekening van de renner/renster. Mail adres: kledinguitgifte@peddelaars.nl

4.
Deze sponsorkleding (shirt én broek) dient gedragen te worden tijdens wedstrijden en huldigingen!

Tijdens de trainingen en de populaires op onze wielerbaan aan de Bentincksdijk mag andere wielerkleding gedragen worden.
Tijdens groepstrainingen op de weg verplichten wij de clubkleding niet, maar wordt wel op prijs gesteld.

5.
Kleding die te klein geworden is, kan uitsluitend onderling doorverkocht worden. Ruilen voor nieuwe kleding behoort niet tot de mogelijkheden.

6.
Vergoeding kapot gevallen is als volgt:

Jeugd:
Tijdens KNWU wedstrijden in Nederland.

Overige categorieën:
Tijdens wedstrijden waarvoor men wordt opgesteld door de club in Nederland en criteriums in het district Noord.

Indien de renner/renster tijdens deze wedstrijden zijn/haar kleding ‘stuk valt’, dient hij/zij dit z.s.m. te melden bij de betreffende ploegleider. Indien de (kleding) coördinator beoordeelt dat het betreffende ‘schadegeval’ vergoed dient te worden, zal deze het formulier ‘vergoeding kleding’ invullen en ondertekenen en uitreiken aan de renner/renster in kwestie. Bestaat er onduidelijkheid dan zal het bestuur hierover een besluit nemen.

De ‘gesneuvelde’ kleding dient tegelijk met dit formulier ingeleverd te worden bij de penningmeester.

Het formulier vergoeding kleding is verkrijgbaar bij de ploegleiders .
Voor alle categorieën geldt

1e val 100 % vergoed
2e val 50 % vergoed
3e val eigen rekening

Wanneer een kledingstuk buiten voornoemde gelegenheid stuk gaat, komt dit geheel voor eigen rekening van de renner/renster.

7.
Representativiteit en gedragingen:

de renners dragen er zorg voor dat de goede naam van
de club en de sponsoren niet in diskrediet wordt gebracht.

8.
Valhelm: het gebruik van een valhelm is verplicht bij zowel wedstrijden als trainingen. Ieder lid dient zelf zorg te dragen voor een valhelm.

Fietsschoenen en –handschoenen zijn daarentegen niet verplicht (wel aan te raden). Tijdens de Nationale Kampioenschappen (NK) zijn handschoenen verplicht.

Reglement herschreven december 2017