Contacten

Bezoekadres                                                       Postadres
Wielerbaan WRV de Peddelaars                           WRV de Peddelaars
Bentincksdijk 17, Hoogeveen                                Postbus 190 7900 AD  Hoogeveen

Bestuur
Voorzitter:  Interim          Dhr.  S. Berends              voorzitter@peddelaars.nl
Secretaris:                     Mevr. B. Kroezen             secretaris@peddelaars.nl
Penningmeester:           Mevr. R. Meinen              penningmeester@peddelaars.nl
Beheer en onderhoud   vacant                             berendsgf41@hotmail.com
PR                                 Dhr. J.Dozeman               dozeman85@gmail.com

Trainerszaken:               Dhr. J. Buurmeijer           JBcycling@kpnmail.nl

Jeugd

Voorzitter:                      Dhr. R. Nagengast
Secretaris:                     Mevr. R. Dekker              jeugdsecretariaat@peddelaars.nl
Penningmeester:           Dhr. U. Hofstee
lid                                  Mevr. P Bastiaanse
Kleding
Bestel en uitgifte           Mevr. T. Deelstra             kledinguitgifte@peddelaars.nl

Website
Webmaster                    Dhr. H. Lunenborg         webmaster@peddelaars.nl
Webmaster                    Dhr. F. Bramer               webmaster@peddelaars.nl